BUCUREȘTITermeni și Condiții atelier pentru părinți informați

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

FORMULAR PENTRU EXPRIMAREA CONSIMTAMANTULUI

Prin prezenta imi exprim consimtamantul pentru utilizarea de catre Fundatia Inocenti – Filiala Bucuresti cu sediul în Str. Pictor Gheorghe Tăttărescu nr. 4, bl. P1, sc. C, et. 4, ap. 57, Sector 3, București, având CIF 31006399, in cadrul campaniei descrise in continuare, sa colecteze, stocheze, prelucreze si sa publice materiale fotografice realizate cu utilizarea imaginii mele, in vederea desfasurarii unor activitati de marketing si promovare si relatii cu publicul.

Ca urmare a consimtamantului exprimat, ofer companiei Fundatiei Inocenti, dreptul de a reproduce, stoca si utiliza, imaginea mea, astfel:      

Denumirea evenimentului / a campaniei pentru care imaginea va fi utilizata sau realizata: Copilaria nu se opreste la poarta spitalului – Atelier pentru parinti informati

Locatii/medii in care Imaginile foto sau inregistrarile video vor fi realizate si utilizate: Pagina de Facebook Inocenti

Fundatia Inocenti prelucreaza numai materialele mentionate in scopul administrarii evenimentului, rspectiv inregistrare aparticipantilor la sesiunile de training si formare organizate si a informarii prin e-mail a participantilor si a altor persoane implicate (ex. facilitatorii de training) privind desfasurarea evenimentului si a transmiterii unor materiale post eveniment. Temeiul legal al acestor activitati de prelucrare il reprezinta consimtamantul astfel acordat prin prezentul formular. 

Consimtamantul poate fi retras in orice moment avand efect pentru utilizarile viitoare ale imaginii dumneavoastra (ex. campanii de promovare). Consimtamantul acordat de dumnevoastra prin prezentul formular este liber exprimat si confirmati ca nu ati primit un beneficiu, o compensatie si nu ati fost fortat pentru exprimarea optiunii cu privire la utilizarea imaginii dumneavoastra. 

Aveti dreptul de a va opune in mod specific unei activitati de prelucrare realizată de Fundatia Inocenti – Filiala Bucuresti sau puteti solicita restrictionarea ori limitarea in orice mod a unei activitati de prelucrare a imaginii dumneavoastra desfasurata de Fundatia Inocenti – Filiala Bucuresti. Aveti de asemenea, dreptul de a revoca in orice moment consimtamantul acordat si de a solicita stergerea imaginii dumnevoastra. In cazul in care o astfel de procedura de stergere a imaginii poate fi realizata, ne vom conforma solicitarii transmise, in cel mai scurt timp prevazut de lege.

Va informam totodată, că imaginile foto vor fi stocate pentru cel mult 14 (paisprezece) zile de la data finalizarii evenimentului, cu excepția cazului în care nu ați revocat înainte de împlinirea acestui termen consimțământul acordat, sau a cazului în care am convenit împreună cu dumneavoastră extinderea termenului de retenție susmenționat. După împlinirea acestui termen vom șterge postarile și vom păstra un proces verbal privind realizarea acestei operațiuni. 

Fundatia Inocenti a desemnat un Responsabil privind Protectia Datelor si a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta securitatea si protectia datelor cu caracter personal care va apartin, prelucrate astfel cum este mentionat in cadrul prezentei. Pentru solcitari privind exercitiul drepturilor pe care le aveti privind protectia vietii dumneavoastra private sau in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Fundatia Inocenti, va rugam sa le transmiteti utilizand adresa de e-mail gdpr@inocenti.ro si vom reveni catre dumneavoastra in termen de maxim o luna (30 de zile) conform legii.