Fundația InocențiPolitica de confidențialitate

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Prezenta Politică de Confidențialitate stabilește modalitatea în care vor fi prelucrate datele cu caracter personal obținute de FUNDATIA INOCENTI (denumita în continuare după caz, „FUNDAȚIA INOCENȚI” sau „FUNDATIA”) de la beneficiari sau colectate în beneficiul acestora de la susținătorii legali, sau pe care aceștia le furnizează voluntar Fundației. Prevederile celorlalte Politicii se completează cu dispozițiile prezentei Politici de confidențialitate. 

Utilizând în continuare Site-ul, înțelegeți că drept urmare a navigării pe pagina/paginile web ale Fundației și respectiv interacțiunea cu serviciile acesteia poate să presupună solicitarea de care noi a unor informații de la dumneavoastră și a anumitor date cu caracter personal, iar refuzul de a ne oferi aceste date poate rezulta în imposibilitatea noastră de a furniza serviciile sociale specifice căminului.

Astfel, vă oferim informații transparente cu privire la datele personale pe care le colectăm și la modul în care folosim datele dumneavoastră personale și vă informăm totodată despre drepturile dumneavoastră în calitate de beneficiari, colaboratori sau sponsori, respectiv persoane vizate de activitățile noastre de prelucrare și despre modul în care vă puteți exercita aceste drepturi.

Înainte de a ne oferi date cu caracter personal prin accesarea Site-ului, vă putem solicita consimțământul pentru unele dintre activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale desfășurate de Fundație în conformitate cu articolul 3 din prezenta Politică.  

Dacă trimiteți către FUNDATIA INOCENTI o solicitare de acces la activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale pentru a primi informații despre aceste activități, vă rugăm să aveți în vedere că din cauza procesării continue a datelor dumneavoastră personale și luând în considerare rutina stabilită în sistemele noastre informatice pentru ștergerea informațiilor prelucrate, în condițiile Politicii de retenție (stocare) a datelor, ne angajăm să vă menținem datele actualizate și exacte în orice moment. Astfel, această procesare de rutină poate implica modificarea sau ștergerea informațiilor personale pe care le procesăm, după ce ați trimis o solicitare către noi. În acest caz, vă vom furniza informațiile deținute în momentul în care vă trimitem răspunsul, chiar dacă acestea diferă de informațiile care erau stocate la data trimiterii solicitării. Rețineți că ștergerea datelor dumneavoastră personale este o procedură pe care FUNDATIA INOCENTI ar fi efectuat-o chiar dacă nu ați fi trimis solicitarea.

 1. Informații de contact ale entității care realizează activitățile de prelucrare descrise:

FUNDATIA INOCENTI

Adresa sediului social: Pictor Gh. Tattarescu 4, Bl. P1, Ap. 57, Sector 3

Ne puteți contacta prin:

Telefon: (+40)751 242 282

E-mail solicitări generale: office.bucuresti@inocenti.ro 

E-mail protecția datelor: gdpr@inocenti.ro 

 1. Colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Stocăm și prelucrăm datele personale numai în cazurile în care ne-ați furnizat voluntar aceste date, cum ar fi prin încheierea unui contract, completarea formularului de contact disponibil în secțiunea „Contact” de pe site, prin prezentarea la sediul social al Fundației, prin participarea in cadrul unei campanii organizate de Fundație, ori prin orice mijloc de contact pus la dispoziție pentru clienții noștri. Dacă colectăm orice alte date personale, veți fi informat în prezenta Politică sau pe paginile web respective despre scopul intenționat al utilizării acestor date și, dacă este necesar, vă vom solicita consimțământul pentru stocarea și procesarea datelor personale. Datele dumneavoastră personale vor fi dezvăluite sau transmise în alt mod doar dacă este necesar pentru punerea în aplicare a contractului încheiat cu FUNDATIA INOCENTI, pentru furnizarea serviciilor noastre sau pentru a obține acordul dumneavoastră prealabil.

 1. FUNDATIA INOCENTI colectează date cu caracter personal ale persoanelor fizice beneficiari ai Fundației sau ale susținătorilor legali ai acestora, în următoarele scopuri: 

– încheierea contractelor în vederea desfășurării activității specifice Fundației conform Ordonanței nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații;

– realizarea campaniilor de donație sau sponsorizare in vederea atragerii de fonduri; 

– încheierea parteneriatelor cu instituțiile de învățământ colaboratoare cu fundația în vederea participării beneficiarilor la activități de informare / prezentări educative privind starea de sănătate fizica si/sau mintală; 

– încadrarea în muncă în conformitate cu legislația muncii din Romania a personalului necesar în conformitate cu pozițiile deschise în cadrul organizației si realizare activităților care decurg din relația de muncă contractuală conform contractului individual de muncă încheiat între angajat și fundație;   

– ne asigurăm că site-ul și secțiunile acestuia sunt relevante pentru cerințele clienților noștri; 

– încheierea contractelor de colaborare sau a contractelor de prestare servicii cu colaboratori externi pentru realizarea unor activități prevăzute de lege sau necesare în cursul desfășurării activității specifice fundației, cum ar fi conformarea cu o nouă legislație care se aplica fundației sau care influențează în orice mod activitatea fundației; 

– încheierea contractelor de voluntariat semnate de Fundație cu voluntarul interesat, care reprezintă temeiul legal al prelucrării acestor date, conform art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR, având în vedere ca voluntarul este parte din acest contract încheiat ca urmare a obligației prevăzute în sarcina Organizației de art. 11 alin. 1 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România;

– pentru afișarea conținutului relevant pentru a promova serviciile prestate de Fundație și a evidenția activitățile desfășurate la nivelul căminului împreună și pentru persoanele vârstnice găzduite; 

– participarea la o campanie de promovare sponsorizată sau organizată de FUNDATIA INOCENTI sau de către un terț în numele nostru;

– pentru a oferi funcții de social media (spre exemplu prin intermediul paginii noastre de Facebook) și dacă este cazul, pentru a analiza traficul pe website-ul nostru, respectiv pentru a înțelege modul în care utilizați Site-ul nostru în vederea optimizării funcțiilor acestuia; 

– folosim în cadrul Site-ului fișiere cookie de funcționalitate si analiză, care nu interacționează cu datele dumneavoastră personale (IP, locație, sau altele) și care este dezinstalat în momentul în care finalizați sesiunea respectivă (părăsiți site-ul nostru închizând pagina);

– relaționăm cu autoritățile statului cu rol de control al activității organizației, cum ar fi organele de inspecție economico-financiară și alte autorități în cazuri punctuale;

– fundația nu deține si nu monitorizează imaginea persoanelor fizice prin sistem de supraveghere video CCTV în cadrul sediilor sale, însă activitățile desfășurate în spatiile închiriate sau utilizate sub alt titlu de către fundație pot fi prevăzute cu sistem CCTV. În acest sens, fundația oferă proprietarului sau administratorului spațiului respectiv recomandări privind cerințele de respectare a drepturilor la viață privata a participanților la programele organizației pentru a fi implementate în locațiile respective. 

 1. Datele cu caracter personal pe care le utilizăm și temeiul legal al prelucrării

Fie că doriți să contactați FUNDATIA INOCENTI online, prin telefon sau în orice alt mod aflat la dispoziția dumneavoastră, date personale și informații sunt solicitate de către noi sau sunt transmise de către dumneavoastră. În cele mai multe dintre cazuri, aceste date sunt acordate de către dumneavoastră atunci când accesați serviciile noastre, spre exemplu atunci când stabiliți o întâlnire cu un reprezentant al fundației, când semnați un contract de sponsorizare sau un alt tip de contract în conformitate cu activitatea organizației sau când semnați un formular sau o fișă online sau în format fizic, pusă la dispoziție de noi în scopuri expres definite. 

Datele dumneavoastră personale includ informații care ne oferă posibilitatea de a va identifica direct sau prin combinarea acestor date cu alte informații, spre exemplu numele dumneavoastră și numărul de telefon și/sau data nașterii. Toate informațiile care nu pot fi utilizate pentru a vă identifica, inclusiv dacă sunt combinate cu alte informații, sunt clasificate ca nefiind date cu caracter personal. 

În relație cu FUNDATIA INOCENTI, vă solicitam să ne acordați anumite informații si date cu caracter personal specifice, iar dumneavoastră puteți refuza transmiterea acestor date si informații, având libertate totală de a decide cu privire la informațiile si datele pe care ni le acordați, cu excepția acelor informații pe care le solicităm prin îndeplinirea unor obligații legale care ne revin în legătură cu activitatea desfășurată. Totuși, în cazul în care refuzați acordarea unora dintre informațiile solicitate, putem fi puși în imposibilitatea de a vă oferi în mod optim serviciile solicitate. În cazul în care o anumită informație este solicitată în mod obligatoriu pentru realizarea unui anumit serviciu, vă vom informa prin calificarea respectivei informații ca fiind «obligatorie». 

Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal: 

Având în vedere ca Organizația este non-profit (fundație), activitățile de prelucrare a datelor desfășurate in cadrul activității legitime a acesteia si numai in legătură cu membrii sau foștii membrii ai Organizației si la beneficiarii contractuali (persoane vizate) in legătură cu scopurile Inocenți, aceasta nu transfera date cu caracter personal terților fără consimțământul beneficiarilor si membrilor organizației (persoane vizate), in conformitate cu art. 9 alin. 2 litera d) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

Totodată, Organizația prelucrează date cu caracter personal in calitate de „Operator de date cu caracter personal” obținute direct voluntari ca urmare a deciziei liber consimțită de aceștia din urma, in conformitate cu Contractul de voluntariat semnat de Fundație cu voluntarul, care reprezintă temeiul legal al prelucrării acestor date, conform art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR, având in vedere ca voluntarul este parte din acest contract încheiat ca urmare a obligației prevăzute in sarcina Organizației de art. 11 alin. 1 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat in Romania. 

Precizam că putem transfera unele dintre datele personale sau informațiile pe care le prelucrăm unor terțe părți, având în vedere scopurile prelucrării datelor cu caracter personal astfel cum am arătat în cadrul art. 3 de mai sus și în prezentului articol.   

De asemenea, dacă vom considera necesar în raport cu activitățile de prelucrare pe care le realizăm, vom implementa soluții de securitate pentru anonimizarea și agregarea datelor dumneavoastră personale (astfel încât acestea să nu vă identifice) și pentru a le folosi în scopuri precum testarea sistemelor noastre informatice, cercetarea și analiza datelor, îmbunătățirea Site-ului și dezvoltarea de noi servicii și activități. 

 1. Principiile de prelucrare a datelor personale 

Respectăm principiile de prelucrare și de protecție a datelor astfel, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi:

 • prelucrate în mod legal, corect și transparent;
 • colectate numai pentru un scop valid pe care l-am explicat în mod clar și care nu sunt folosite într-un mod incompatibil cu acest scop;
 • relevante pentru scopul pe care vi l-am comunicat și limitat numai la acele scopuri;
 • corecte și actualizate;
 • nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru scopurile descrise;
 • stocate în siguranță.

Cum obținem aceste date:

Direct de la dumneavoastră: 

 • Prin contactarea de către dumneavoastră prin mijloacele de comunicare puse la dispoziție pe Site-ul Fundației sau prin intermediul paginii noastre de Facebook ori a altor pagini pe care le deținem la un moment dat pe o rețea de socializare;
 • Prin intermediul Site-ului, după ce ați completat formularul de contact cu câmpuri predefinite disponibil în secțiunea «Contact» de pe Site;  
 • Prin încheierea unui Contract pentru acordarea de servicii sociale;
 • Prin contactul direct cu dumneavoastră la sediul nostru. 

De la alți colaboratori:

 • Având în vedere activitatea Fundației, obținem date despre dumneavoastră (beneficiari) de la medicii cu care colaborăm, instituii de învățământ cu regim special sau cu regim deschis, în urma consultațiilor sau a îngrijirii medicale realizate.
 1. Către cine transmitem datele dumneavoastră personale și rezultatele activităților noastre de prelucrare (rapoarte de informare, liste, etc.): 

Furnizorii noștri 

Dezvăluim/transmitem informații colaboratorilor noștri pentru a asigura prelucrarea datelor dumneavoastră personale în deplină siguranță și pentru a ne reprezenta în prestarea serviciilor sociale pe care le prestăm în beneficiul dumneavoastră. În orice caz, dezvăluim/transmitem datele dumneavoastră personale sau informații despre aceste date, dacă este necesar, în formatul care ne este solicitat și care corespunde scopurilor descrise în prezenta Politică de confidențialitate și numai partenerilor noștri contractuali cu care am încheiat acorduri de prelucrare a datelor dumneavoastră personale și care garantează protecția datelor dumneavoastră personale, a drepturilor și libertăților prevăzute în legislația aplicabilă. Lista actualizată a partenerilor contractuali în relație cu care FUNDATIA INOCENTI prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal poate fi transmisă la cerere prin e-mail sau înmânată direct în format fizic la sediul nostru, însă cu respectarea clauzelor de confidențialitate din contractele încheiate în acest sens de către FUNDATIA INOCENTI. Această listă poate fi modificată și actualizată în funcție de colaborarea cu partenerii pe care îi alegem, în funcție de disponibilitatea acestora sau în funcție de alte criterii legate de siguranța prelucrărilor de date, informându-vă periodic despre modificarea acestei liste din propria inițiativă a Fundației sau ca urmare a solicitării dumneavoastră.

Partenerii noștri contractuali care realizează activități cu specific medical sau psihologic cum ar fi medicii sau psihologi colaboratori, vă pot solicita conform legii informații și documente cum ar fi cartea de identitate sau cardul de sănătate pentru a realiza identificarea persoanei care se prezintă pentru consult, fișa medicală, rețetele medicale și alte date personale cum ar fi chestionare psihologice necesare pentru realizarea unor evaluări sau anchete necesare, dacă este cazul, participării beneficiarilor în cadrul programelor noastre de suport educațional si integrare socială, sănătate mintală sau intervenție timpurie. Aceste informații sunt solicitate în conformitate cu legislația care reglementează activitățile acestor parteneri la nivel național, așadar nu este o cerință a Fundației. 

8. Legalitatea prelucrării datelor personale 

FUNDATIA INOCENTI este responsabilă pentru activitățile de prelucrare a datelor personale care vă aparțin pe întreaga durată a relației contractuale dintre dumneavoastră și Fundație. Respectăm principiile de prelucrare instituite în cadrul Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) și integrăm aceste principii în procesele interne ale Fundației și în activitatea noastră. 

Activitățile de promovare pe care le desfășurăm sau pe care le putem desfășura la un moment dat (promoții și campanii de prezentare a activității Fundației), indiferent de mijloacele de desfășurare a acestora, sunt realizate exclusiv prin obținerea consimțământului prealabil al beneficiarilor sau după caz, a susținătorilor legali ai acestora, dacă activitățile implică prelucrarea datelor personale ale beneficiarilor programelor noastre.  

9. Unde vă prelucrăm datele?

Pentru a ne desfășura activitatea, vă prelucrăm datele cu caracter personal în conformitate cu condițiile prezentate în această declarație. Vă prelucrăm datele cu caracter personal la nivel național, respectiv în România și în Spațiul Economic European, respectiv în Irlanda unde Google și Facebook au localizate servere. Totodată, anumite informații pot fi transmise sponsorilor noștri recurenți care sunt vitali activității desfășurate de FUNDATIA INOCENTI. 

În cazul în care partenerii noștri vă prelucrează datele cu caracter personal în țări care nu oferă un nivel suficient de protecție a drepturilor dumneavoastră, evaluăm cu atenție toate circumstanțele și ne asigurăm că au fost introduse garanții adecvate, astfel încât drepturile dumneavoastră să nu fie în niciun fel încălcate. În cazurile în care vă prelucrăm datele în afara Spațiului Economic European, ne vom asigura prin instrumente juridice permisibile, conform legislațiilor aplicabile și vom verifica în mod regulat nivelul de securitate pus la dispoziție de prestatorii noștri cu privire la datele cu caracter personal prelucrate în numele nostru. Ne asigurăm că aveți la dispoziție mijloacele necesare pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră. 

 1. Prelucrarea datelor candidaților în vederea ocupării locurilor de muncă disponibile în cadrul FUNDAȚIEI INOCENTI.

Date personale înseamnă orice informație care vă identifică sau care ar putea fi utilizată pentru a vă identifica. Prelucrăm datele candidaților care aplică la locurile de muncă disponibile în cadrul Fundației în scop legitim în vederea încheierii unui contract de muncă. Ne asigurăm că procesăm numai acele date personale care sunt strict necesare scopului declarat. 

  

În scopul selecției și al recrutării de personal, putem procesa următoarele categorii de date personale în funcție de scopul urmărit: 

Date de identificare – numele, prenumele, adresa, codul de identificare național (CNP), numărul documentului de identificare (serie și număr cărții de identitate), fotografia etc.; 

Datele de contact – adresă de e-mail, numărul de telefon, adresă etc.; 

Date despre viață profesională – angajator, experiență, poziție, salariu, educație etc.; 

Precizăm că pentru anumite funcții care presupun gestiunea bunurilor Fundației (în special gestionarea banilor), Fundația poate solicita prezentarea unui cazier judiciar fără a stoca datele personale din document și fără a reține acest document în arhivă;  

Datele digitale – cookie-uri, adrese IP, site-uri web și activități de rețele sociale și alte date public disponibile pe Internet etc.; 

Categorii speciale de date (date sensibile) – date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, calitatea de membru al sindicatelor, date privind starea de sănătate pentru realizarea controlului de medicina muncii. 

Cum colectăm datele? 

Direct de la dumneavoastră: În procesul de selecție și recrutare sau prin transmiterea de către dumneavoastră a CV-ului pe adresa de mail office@bucuresti@inocenti.ro din secțiunea „Contact” sau prin platformele de recrutare ale partenerilor noștri contractuali, dacă este cazul.   

Din alte surse: 

 • Prin recomandare; 
 • Companie externă în scopul evaluării adecvării candidatului în timpul procesului de recrutare; 
 • Sănătatea și securitatea în muncă sau alți furnizori de servicii de securitate la locul de muncă sau în servicii medicale; 
 • De la fostul angajator.

Cât timp păstrăm datele dvs.?

Ca regulă generală, păstrăm datele dumneavoastră personale o perioadă necesară pentru a atinge scopul prelucrării acestora, respectiv pe durata procesului de recrutare și selecție care este, în majoritatea cazurilor, inclusiv dacă nu se materializează prin semnarea unui contract individual de muncă, după 3 luni. Atunci când păstrăm datele dumneavoastră personale pentru un alt scop specific, perioada de stocare va fi specificată în Politica de retenție (stocare) a datelor personale. Consimțământul dumneavoastră va trebui solicitat în cazul în care considerăm necesară extinderea perioadei de stocare a datelor peste această perioadă inițială de 3 luni. Toate CV-urile nesolicitate vor fi imediat distruse sau șterse.

11. Drepturile de care dispuneți

Înainte de a vă exercita drepturile, trebuie să vă identificăm pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror potențiale tentative frauduloase sau incidente de securitate. 

Solicitările dumneavoastră privind prelucrarea datelor personale de către FUNDATIA INOCENTI vor fi onorate cât mai curând posibil. Cu privire la procesele noastre interne, vom depune eforturi pentru a livra orice răspuns în legătură cu activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal care vă aparțin, în termen de cel mult o lună, transmițând un mail la adresa gdpr@inocenti.ro prin apel telefonic folosind numerele de telefon afișate în secțiunea „Contact” de pe Site.  

 • Aveți dreptul de a primi informații în orice moment, cu privire la scopurile prelucrării datelor dumneavoastră personale, la categorii și surse, la destinatari, la perioadele de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal și la drepturile dumneavoastră.
 • Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, având posibilitatea de a vă opune unui proces decizional automat. FUNDATIA INOCENTI nu realizează la această dată procese automatizate de decizie.
 • Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm. 
 • Aveți dreptul de portabilitate (transfer) a datelor pe care ni le-ați furnizat prin încheierea unui Contract și pe care le prelucrăm conform prevederilor legale sau în baza consimțământului dumneavoastră și care sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Având în vedere datele sensibile prelucrate la nivelul Fundației, orice solicitare de portabilitate va fi analizata temeinic. Vă vom furniza aceste date într-un fișier având un format securizat, care este prelucrabil electronic, astfel încât să le stocați sau să le divulgați altor organizații de profil. Puteți, de asemenea, să ne furnizați datele dumneavoastră, obținute de la alte fundații. De asemenea, ne puteți solicita să furnizăm datele dumneavoastră cu caracter personal unui alt operator, cu toate acestea, acest lucru poate fi efectuat atunci când transmiterea datelor este posibilă din punct de vedere tehnic și garantează siguranța datelor transferate. Întrucât fișierul conține datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să stocați aceste date în condiții de siguranță pe dispozitivul dumneavoastră. Astfel, portabilitatea (transferul) datelor va fi realizat în măsura în care sunt îndeplinite condițiile susmenționate, iar procesul de portabilitate de la noi către noul operator indicat este fezabil din punct de vedere tehnic, sau dacă operatorul indicat pentru a primi datele nu refuză portabilitatea. În orice caz, portabilitatea datelor vizează datele pe care le deținem în prezent, fără a include rezultatele prelucrărilor efectuate prin mijloacele noastre și în sistemele Fundației, înainte de primirea solicitării de portare.
 • actualizăm datele cu caracter personal, cerându-vă să le revizuiți din când în când și ori de câte ori necesitatea actualizării este prevăzuta de lege. Totuși, dacă descoperiți că unele date pe care le prelucrăm sunt incorecte sau inexacte, puteți solicita rectificarea și/sau actualizarea acestora și completarea sau actualizarea datelor incomplete sau incorecte. 
 • Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, dacă acuratețea datelor este contestată pentru o perioadă care ne permite să verificăm acuratețea respectivă. Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea, ceea ce înseamnă că stocăm datele dumneavoastră personale, dar nu le utilizăm în niciun alt scop. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat(ă) înainte de ridicarea restricționării prelucrării datelor.  
 • Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal. Puteți exercita ambele drepturi în temeiul condițiilor prevăzute de lege. Vom evalua solicitarea dumneavoastră de ștergere din punct de vedere al legislației și a procedurilor noastre interne, luând în considerare activitatea Fundației, relația existentă cu FUNDATIA INOCENTI și existența unui contrat aflat în desfășurare și vom acorda un răspuns în scris în termenul agreat, care nu va depăși o luna de zile calendaristice de la data primirii solicitării de ștergere.   
 • Aveți dreptul de a ne contacta în orice moment, dacă sunteți de părere că v-au fost încălcate drepturile conferite prin legislația privind protecția a datelor cu caracter personal. 
 • Aveți dreptul de a sesiza Autoritatea de Supraveghere a prelucrării datelor, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), având adresa Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, sau la o instanță competentă, dacă sunteți de părere că v-au fost încălcate drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 1. Cookie-uri 

Pentru mai multe informații despre modul în care FUNDATIA INOCENTI utilizează fișiere cookie, va rugăm să accesați Politica noastră de cookies.  

 1. Cât timp vă păstrăm datele?

Dacă sunteți reprezentantul partenerului nostru contractual (persoană juridică), avem dreptul și obligația legală de a reține toate datele cu caracter personal necesare, pe care ni le-ați furnizat în scopuri de gestionare a contractului. Vom păstra datele dumneavoastră pe întreaga durată a valabilității contractului și pentru perioada prevăzută de legislația financiară, adică minim 5 ani de la încetarea raporturilor juridice dintre companie și client, pentru posibile acțiuni în justiție și alte scopuri expres prevăzute de lege. De asemenea, vă putem prelucra datele și în alte scopuri. În acest caz, perioada de păstrare va fi prevăzută în cadrul Politicii de retenție.  

14. Cum vă protejăm datele?

Pentru a ne asigura că drepturile și libertățile dumneavoastră nu sunt puse în pericol și că ne conformam cu legislația și reglementările relevante în domeniul protecției datelor, implementăm măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, pentru a asigura un nivel de securitate suficient în vederea prelucrării datelor cu caracter personal. Aceste măsuri constau în instruirea și testarea constantă a angajaților și a partenerilor noștri din punct de vedere al modului în care aceștia realizează activitățile de prelucrare pentru și în numele Fundației, în introducerea de politici și procese relevante, care sunt revizuite și actualizate în mod regulat, sub supravegherea Responsabilului nostru cu protecția datelor. De asemenea, ne asigurăm că îi evaluăm cu atenție pe partenerii noștri contractuali si colaboratori noștri, pentru a furniza un nivel corespunzător de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal și încheiem cu aceștia acorduri de prelucrare a datelor personale, pentru a ne asigura că fiecare partener contractual care intră în contact sub autoritatea noastră cu datele dumneavoastră cu caracter personal, realizează activitățile de prelucrare contractate în deplină siguranță și că respectă prevederile legislației aplicabile în domeniul prelucrării datelor personale.    

 1. Actualizări 

Politica noastră de confidențialitate poate fi modificată din când în când (în general, pentru a respecta legislația și practicile privind protecția datelor). Versiunile actualizate vor fi publicate pe pagina noastră web. 

© FUNDATIA INOCENTI Versiune: aprilie 2023  

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image